Předmluva ke katolickému kalendáři 2023

Vážení čtenáři,
v Kalendáři na r. 2023 jsme se rozhodli učinit několik změn oproti předchozím rokům. Některé náměty na zlepšení přišly z Vašich řad, za což děkujeme. Budeme rádi, když nám své připomínky, stížnosti či návrhy na zlepšení budete posílat i nadále. Legendu ke kalendáři najdete z praktických důvodů na poslední straně. Nově dochází k výraznějšímu označení prvních pátků a sobot v měsíci.
Nejvýznamnější změnou je opuštění konceptu dvou různých verzí kalendária, totiž toho z r. 1962 a staršího. K tomu několik slov, neboť v odpovědi na otázku, jaké kalendárium a rubriky by měly být při tradiční liturgii sledovány, se různé tradiční katolické skupiny rozcházejí.
Faktem zůstává, že významným bodem v historii katolické liturgie bylo ustanovení tzv. Komise pro liturgickou reformu za papeže Pia XII. v r. 1946. Právě tato Komise, do níž byli papežem Piem XII. v r. 1948 jmenováni progresivisticky smýšlející preláti včetně nechvalně známého Annibale Bugniniho, nese velký díl zodpovědnosti za destrukci katolické liturgie, která vyvrcholila vydáním Nového mešního řádu papeže Pavla VI.
Komise však s úpravami nezačala až po 2. vatikánském koncilu, ale právě již na konci 40. a začátku 50. let 20. století, kdy pod jejím vlivem došlo k rozsáhlým změnám v kalendáři, rubrikách, jakož i k odstranění starobylých obřadů Svatého týdne. Proto jsme za primární verzi kalendária zvolili tu, která předchází práci této Komise. Jelikož však na mnohých místech užívají kněží kalendáře a misálu novějšího, který již obsahuje některé nebo všechny změny zavedené mezi lety 1948 a 1962, uvádíme v jednotlivých buňkách v případě rozdílu i letopočet, kdy ke změně došlo, a následně změnu jako takovou.
Kalendárium tedy obsahuje kompletní informace o liturgické události pro každého, ať už se řídí kalendářem a misálem z r. 1962 nebo starším. To si však vybralo svoji daň v potřebném prostoru uvnitř buněk, a proto zde již nenaleznete třídu liturgické události, ale pouze liturgickou barvu. Taktéž lokální svátky už přímo v buňce neuvádíme, ale pouze odkazujeme na jejich seznam, který se nachází na konci kalendáře.
Označení postních dnů zachováváme striktně podle Kodexu kanonického práva z r. 1917 bez ohledu na místní nebo pozdější úpravy. Nikterak tím však neříkáme, že tento postní předpis dnes pod hříchem zavazuje. Rok co rok se v tomto ohledu setkáváme se stížnostmi z jedné nebo druhé strany, a proto prosíme laskavé čtenáře, aby záležitost závaznosti toho kterého postu řešili dle svého nejlepšího vědomí a svědomí po poradě s pravověrným katolickým knězem. O totéž prosíme i v případě zasvěcených svátků a s nimi spojené povinnosti nábožně slyšet mši svatou.